Dades corporatives de THE GB FOODS, S.A., sol·licitant de registre del nom de domini: thegbfoods.com.

 

Denominació social: THE GB FOODS, S.A.

Domicili social: Plaça Europa, núm. 42, L’Hospitalet de Llobregat, 08902 (Barcelona).

NIF: A08503005

Telèfon: 934395400

Fax: 934053814

a/e: corpweb@thegbfoods.com

Dades del Registre Mercantil: THE GB FOODS, S.A. és una societat registrada al Registre Mercantil de Barcelona amb les dades següents: volum 3618, foli 167, llibre 2971, secció 2, full 38668.

 

GBfoods es compromet a complir les normes del Codi ètic de l'Associació per a l'Autoregulació de la Comunicació Comercial.

 

Normes de confidencialitat

GBfoods es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que visitin aquesta pàgina web, les pàgines web d'altres societats del Grup o bé aquelles dels nostres socis comercials.

 

Informació requerida per accedir a la nostra pàgina web

No es requerirà cap dada personal per poder visitar la nostra pàgina web. Dit això, en cas que els usuaris decideixin participar en alguna de les nostres campanyes promocionals, sortejos o concursos, se'ls sol·licitaran certes dades personals, entre elles: nom, edat, adreça postal i correu electrònic.

 

Cookies

En cas de necessitar qualsevol informació específica sobre la tecnologia de cookies utilitzada a la nostra pàgina web corporativa, et preguem que consultis la nostra Política de cookies.  

 

Com gestionem les teves dades personals

Et sol·licitarem que ens facilitis dades personals com ara la teva adreça electrònica per supervisar i gestionar la teva participació en activitats online, com per exemple concursos o actualitzacions mensuals. Amb la finalitat de comprendre millor com és el nostre públic a Internet, és possible que et sol·licitem un altre tipus de dades personals, com ara la teva edat o país de residència.

El nostre equip de GBfoods és el responsable de la creació i el manteniment de les nostres pàgines web.  Per això, cada cop que accedeixis a la pàgina web estaràs acceptant el compliment dels termes i condicions d'ús recollits en aquesta. Dedica uns minuts a llegir l'Avís legal i a informar-te’n.

 

1. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual, títols de propietat i interessos relatius a aquesta Pàgina web (d'ara endavant, la Plataforma), els seus continguts, vídeos, imatges, qualsevol contingut audiovisual com també qualsevol aplicació informàtica, incloent modificacions, actualitzacions, marques comercials, marques registrades, know how, copyright, nom de domini <thegbfoods.com> i qualsevol altra propietat intel·lectual i industrial que aparegui a la Plataforma és propietat de GBfoods o de qualsevol societat pertanyent al Grup GBfoods. Si bé l'Usuari podrà reproduir part del contingut de la pàgina web al seu ordinador per a ús personal, no podrà copiar ni parcialment ni total el contingut de la Plataforma amb objectius comercials, llevat que GBfoods li faciliti la seva autorització escrita en aquest sentit.

A aquest efecte, l'Usuari no adquirirà cap propietat intel·lectual ni industrial pel simple ús de la nostra pàgina web ni de cap de les seves funcionalitats. En relació amb això, l'ús de la nostra Pàgina web no implica ni l'autorització ni la llicència d'ús del contingut de la Plataforma amb finalitats diferents de les recollides al present Avís legal.

Com a conseqüència, qualsevol còpia parcial o completa, reproducció, modificació, processament, distribució, comunicació pública o qualsevol altra explotació de la Pàgina web, del seu contingut, aplicacions, codi font, disseny o look & feel queda estrictament prohibit. Així mateix, l'Usuari entén i accepta que està prohibit descompondre, realitzar enginyeria inversa o qualsevol altre tipus de treball derivat del programari que assegura el funcionament i accés a la Pàgina web i als serveis continguts en aquesta.

L'incompliment de qualssevol de les disposicions aquí recollides autoritzarà GBfoods a iniciar un procediment judicial contra l'infractor, com també a emprendre les accions legals que consideri oportunes per defensar els drets, la propietat i els interessos de GBfoods, inclòs, si escau, el dret a reclamar una indemnització compensatòria.

 

2. Publicació de receptes

Ens encanta comunicar-nos amb les persones que ens visiten. Dit això, en cas que ens enviïs qualsevol material creat per tu, hauràs de tenir en compte el següent:

Tret de disposició contrària i de conformitat amb les circumstàncies específiques de cada cas, la societat THE GB FOODS, S.A., com a titular oficial del nom de domini "thegbfoods.com", o qualsevol altra societat associada a ella, passarà a convertir-se en el titular exclusiu del copyright del teu material.  Aquest copyright no estarà subjecte a cap tipus de limitació temporal, geogràfica ni legal.  Com a conseqüència d’això, podrem utilitzar el teu material per a qualsevol finalitat comercial.

En cas que desitgis conservar el copyright del teu treball no oblidis incloure el teu nom o el nom de la societat hòlding i el símbol © en tot allò que ens enviïs.

 

3. Política de privacitat i protecció de dades personals

Si desitges informació més detallada sobre la política de protecció de dades de GBfoods, o sobre com gestiona el Grup les teves dades personals i quins són els teus drets respecte d’aquestes dades, consulta si us plau la nostra política de privacitat.

L'Usuari confirma que totes les dades personals facilitades a través d'aquesta Plataforma són certes i exactes. En conseqüència, no es podrà responsabilitzar GBfoods de cap incident derivat de la inexactitud o falsedat de la informació facilitada.

Les dades personals s'emmagatzemaran de manera confidencial sota la responsabilitat de GBfoods, Plaça Europa, 42, 08902 Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Espanya.

De conformitat amb la normativa i la legislació aplicables, GBfoods ha implementat i manté mesures de seguretat físiques, electròniques i de procediment.  A fi i efecte d’ajudar a salvaguardar les dades personals que la Plataforma recull sobre els Usuaris, GBfoods compleix els requisits de la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), com també el Decret legislatiu 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.  D'altra banda, GBfoods compta amb polítiques internes que estipulen l'ús correcte de les dades dels usuaris, de les quals és responsable, en règim d'exclusivitat, el personal autoritzat de GBfoods.

 

4. Exclusions de responsabilitat

Ateses les incerteses tècniques que comporta Internet, GBfoods es reserva el dret a suspendre temporalment l'ús de la Plataforma per raons tècniques o de manteniment. La suspensió d'aquests serveis no atorga a l'Usuari dret a cap tipus de compensació, si bé GBfoods farà tot allò que sigui raonablement possible per limitar les esmentades interrupcions o suspensions. De la mateixa manera, GBfoods es reserva el dret a implementar qualsevol canvi en els seus serveis i en el seu programari, en qualsevol moment i sense notificació prèvia. L'Usuari és conscient i accepta que GBfoods podrà dur a terme certes accions que poden impedir-li accedir a la Pàgina web en certs moments i durant un temps limitat. En conseqüència, l'Usuari accepta que GBfoods no podrà considerar-se responsable del resultat de les esmentades accions, incloent, de manera enunciativa, l'eliminació o la impossibilitat d'accedir als serveis o característiques del contingut de la Plataforma.

GBfoods no farà cap tipus de divulgació sobre els resultats derivats de l'ús de la Plataforma.  Així doncs, ni GBfoods ni els seus administradors, directius, empleats o apoderats no podran ser considerats responsables en cap cas de cap dany incidental o resultant, inclosa, de manera enunciativa però no limitadora, la pèrdua de dades o d'oportunitats de negoci derivada de l'ús de la Plataforma i/o dels serveis de GBfoods.

GBfoods no podrà considerar-se responsable de cap pèrdua o dany patit per l'Usuari com a resultat d'un ús inadequat de la Plataforma o bé en cas que l'Usuari incompleixi els termes i condicions continguts en aquesta pàgina web, o les instruccions facilitades a l'Usuari per GBfoods a la Pàgina web o mitjançant qualsevol altre canal que s’hagi posat a la seva disposició amb aquesta mateixa finalitat.