Onze geschiedenis is lang, maar we kijken ook vooruit naar de

toekomstige generaties

gbfoods Environmental Statement

GBfoods en zijn vooraanstaande merken uit verschillende werelddelen kunnen verder bouwen op een rijke geschiedenis. Ons oudste merk is maar liefst 260 jaar oud. Als een bedrijf dat lokale smaken in de kijker zet en diepgeworteld is in lokale culturen, zijn we al meer dan een eeuw lang niet meer weg te denken uit de keuken van vele gezinnen.

We hebben steeds voor u gezorgd en blijven dat doen met onze smaakvolle, veilige, voedzame en betaalbare producten. Daarin gaan we zelfs nog een stap verder, want we dragen ook zorg voor het milieu en de maatschappij, en bevorderen de circulaire economie in onze dagelijkse activiteiten.

We ondernemen actie om het milieu te beschermen

Als een van de grootste voedselproducenten ter wereld, hebben we beslist proactief de strijd tegen klimaatverandering aan te gaan.

We stemmen onze volledige waardeketen, (van het productontwerp tot de consumptie en de afvalverwerking), af op strategieën en initiatieven die bijdragen tot een betere wereld, via een steeds uitgebreider actieprogramma op basis van 6 hoofdthema's. Bovendien hebben we in onze bedrijfsstrategie de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties opgenomen.

gbfoods Environmental Statement

Dit zijn de zes hoofdthema's waarrond we werken op het gebied van milieubescherming:

THEMA 1

Efficiënt gebruik van energie en hernieuwbare energiebronnen

X

THEMA 1

Efficiënt gebruik van energie en hernieuwbare energiebronnen

Ons engagement

Meer hernieuwbare energiebronnen gebruiken en onze productieprocessen efficiënter maken door ons energieverbruik en dus ook onze globale koolstofvoetafdruk te beperken.

Zo gezegd, zo gedaan

 • Onze sites in de Europese Unie gebruiken elektriciteit die afkomstig is van 100% hernieuwbare bronnen. Op het dak van onze Belgische fabriek in Puurs hebben we bijvoorbeeld 1000 zonnepanelen geïnstalleerd.
 • In 2021 zal ook onze fabriek in Rubí nabij Barcelona fotovoltaïsche panelen hebben.
 • Energiezuinige ledverlichting in onze fabrieken.
 • We zullen steeds meer hernieuwbare energie gebruiken en steeds minder energie afkomstig van fossiele brandstoffen.
 • Zo willen we het ISO 50001-gecertificeerde energiemanagementsysteem van onze fabrieken in Duitsland en Frankrijk uitbreiden naar andere grote fabrieken overal ter wereld.

THEMA 2

Minder emissies in de atmosfeer

X

THEMA 2

Minder emissies in de atmosfeer

Ons engagement

Onze productieprocessen optimaliseren om de CO2-emissie per geproduceerde ton terug te schroeven in al onze fabrieken en logistieke processen, alsook een efficiënt energiegebruik en geleidelijke overschakeling op milieuvriendelijkere energiebronnen promoten.

Zo gezegd, zo gedaan

Onze verbeteringen worden toegepast in de volledige waardeketen via lokale initiatieven/projecten:

 • De fabrieken in Spanje, Italië en Rusland slaagden erin sinds 2010 de totale CO2-emissie per geproduceerde ton met 43% terug te dringen.
 • In Frankrijk, in de fabriek van Le Pontet, konden we dankzij het ‘Green Steam Project’ onze koolstofvoetafdruk met 70% verkleinen. Een 2 km lange pijpleiding voert er namelijk ‘groene’ stoom aan naar onze fabriek vanuit een nabij gelegen verbrandingsinstallatie. Niet-recycleerbaar afval van onze fabriek wordt verbrand en de energie die we in de vorm van groene stroom terugwinnen, gebruiken we om groenten voor onze soepen te koken, wat helemaal strookt met het principe van de circulaire economie.
 • Op logistiek vlak slaagden de Spaanse fabrieken erin op 4 jaar tijd (2016-2020) samen 20% minder CO2 uit te stoten in hun wegtransport. Ze deden dat door bepaalde praktijken te optimaliseren, wat hen de Lean & Green Star-erkenning opleverde.
 • In België bouwden we een nieuw extern magazijn naast de fabriek, waardoor we jaarlijks 18.120 km aan transport uitsparen.
 • Ook de toegenomen lokale productie in Afrika hielp de CO2-uitstoot te verlagen, omdat er minder producten moeten worden vervoerd.
 • Promotie van natuurlijke koelmiddelen in onze machines.
 • Een reisbeleid dat ertoe aanzet minder te reizen.
 • Onlangs hebben we een overeenkomst getekend met de haven van Barcelona om de emissies veroorzaakt door ons wereldwijde zeetransport te beoordelen. Dat zal een baseline opleveren voor ons engagement om die emissie te verlagen.
 • Nu we in Spanje de Lean & Green Star verkregen hebben voor de gecertificeerde reductie met 20% van onze emissies door wegtransport, zijn we aan het bestuderen hoe we dit initiatief kunnen uitbreiden naar andere Europese landen en Afrika.

THEMA 3

Maximaal gebruik van recyclebare of composteerbare verpakkingen

X

THEMA 3

Maximaal gebruik van recyclebare of composteerbare verpakkingen

Ons engagement

Meer gerecyclede materialen gebruiken, met het oog op een circulaire economie.

Zo gezegd, zo gedaan

 • Meer dan 95% van de verpakking van onze Europese producten is reeds recyclebaar. In Afrika is dat 64%.
 • Als lid van de vereniging Food & Drink Europe, onderschrijven we de doelstellingen van de Circular Plastic Alliance.
 • Verder werken we aan onze etikettering om consumenten te helpen de verpakkingsmaterialen van onze producten beter te sorteren.

We streven naar zo goed als 100% recyclebare of composteerbare verpakkingen tegen 2030.

 • 25% van het PET dat we gebruiken in onze plastic flessen zal tegen 2024 gerecycled zijn uit ander PET-materiaal, terwijl een jaar later ook 30% van onze plastic folie van gerecyclede oorsprong zal zijn.
 • Al het karton en papier zal tegen 2022 ofwel gerecycled zijn ofwel afkomstig van duurzame bronnen.

THEMA 4

Efficiënt waterbeheer

X

THEMA 4

Efficiënt waterbeheer

Ons engagement

Ons waterverbruik beperken en voor duurzame wateronttrekking zorgen in alle landen waar we actief zijn.

Zo gezegd, zo gedaan

 • Sommige fabrieken pasten in de periode van 2010 tot 2019 reeds een besparingsplan toe om uiteindelijk 35% minder water per ton geproduceerd product te verbruiken.
 • Momenteel werken we aan de uitbreiding van het waterbesparingsplan naar al onze fabrieken, met uitdagende maar haalbare doelstellingen voor de komende 10 jaar.
 • We gebruiken druppelirrigatie op onze tomatenvelden in Afrika, waarmee we tot 40% water besparen in vergelijking met klassieke irrigatiesystemen en aanzienlijk minder meststoffen nodig hebben.

THEMA 5

Minder afval

X

THEMA 5

Minder afval

Ons engagement

Zo weinig mogelijk afval genereren door al onze productieprocessen te optimaliseren en hulpbronnen efficiënt in te zetten.

Zo gezegd, zo gedaan

In onze kantoren is het beleid erop gericht indien mogelijk helemaal geen papier te gebruiken.

 • Onze fabrieken in Italië, Spanje en Rusland hebben het afgelopen decennium een reductieplan geïmplementeerd waarmee ze hun afvalproductie met meer dan de helft hebben teruggedrongen.
 • In België, Duitsland en Frankrijk gaat er zo goed als geen afval van onze fabrieken naar stortplaatsen. Tegen 2030 willen we hetzelfde doel bereiken in alle landen waar we actief zijn.

THEMA 6

Duurzame inkoop van grondstoffen

X

THEMA 6

Duurzame inkoop van grondstoffen

Ons engagement

Een positieve impact hebben op de bescherming van natuurlijke hulpbronnen in de lokale gemeenschappen door te focussen op duurzame bronnen.

Zo gezegd, zo gedaan

Vastberaden in de strijd tegen ontbossing:
 • De palmolie in onze producten is gecertificeerd door RSPO, d.w.z. dat we alleen duurzame olie gebruiken waarvoor niet ontbost is.
 • FSC-papier in de meeste verpakkingen om duurzame bosbouw te promoten
 • Agribusiness in Nigeria en bomen planten op onbebouwde grond ten voordele van de lokale gemeenschap
 • Sommige merken hebben BIO- of MSC-labels om duurzame landbouw- en vispraktijken te promoten
 • In onze kantoren is het beleid erop gericht indien mogelijk helemaal geen papier te gebruiken.

GBfoods blijft zich houden aan de afspraken die zijn gemaakt door Continental Foods, waarbij alle eieren die worden gebruikt voor de Europese merkproducten tegen 2025 voor 100% afkomstig zijn uit kooivrije systemen (m.a.w. van niet gekooide kippen), en met uitzondering van gecombineerde systemen, die vergelijkbaar kunnen zijn met conventionele kooisystemen. Om deze doelstelling voor de gestelde datum te behalen, voert de organisatie momenteel overleg met haar leveranciers en zal zij jaarlijks via haar website verslag uitbrengen over de geboekte vooruitgang.

Op dit moment focust GBfoods zich op de voltooiing van het integratieproces, inclusief een volledige herdefiniëring van onze duurzaamheidsstrategie.

Zo gezegd, zo gedaan