Alleen bedrijven met de hoogste kwaliteitsniveaus kunnen succesvol concurreren in de wereld van vandaag de dag. Kwaliteit is een competitief voordeel, waarop een veelbelovende toekomst kan worden gebouwd.

 

In lijn met de missie en waarden van GBfoods en met het doel om te voldoen aan de hoogste kwaliteits- en voedselveiligheidsnormen in de voedingsproducten die we produceren en op de markt brengen, is het Kwaliteits- en Voedselveiligheidsbeleid vastgesteld op basis van de volgende principes:

  • Een betrouwbaar bedrijf zijn voor onze belanghebbenden door te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten en consumenten inzake veiligheid en kwaliteit. Hierbij worden de wet- en regelgevingen van onze producten en processen volledig nageleefd en wordt transparantie bevorderd aan de hand van efficiënte communicatiekanalen binnen alle bedrijfsonderdelen én met onze externe belanghebbenden.
  • Een referentie zijn op het gebied van Voedselveiligheid en -Kwaliteit door het toepassen van best practices en innovatieve tools om zowel reeds bekende als nieuwe voedselgevaren te beheren.
  • Altijd onze roeping voor ogen houden, namelijk een multilokale onderneming door de lokale en kwaliteitseisen van elk land waarin we opereren af te stemmen, en flexibele processen toe te passen die aangepast kunnen worden aan de diverse scenario's en kwaliteitsuitdagingen die op elke markt ontstaan waar we onze producten verkopen.
  • Een Competitieve Kwaliteit (optimale prijs-kwaliteitverhouding) leveren aan GBfoods als een onvermijdelijke verbintenis waar we naar streven jegens onze consumenten, klanten, werknemers, leveranciers en aandeelhouders, waarbij de zin van de onderneming en autonome besluitvorming worden gewaarborgd.

Om er zeker van te zijn dat aan bovenstaande richtlijnen wordt voldaan, is het Kwaliteits- en Voedselveiligheidsbeleid opgenomen in een corporate kwaliteitssysteem zoals gedefinieerd in het Integrated Handbook for Quality and Environment Management, en gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Inzake klanten en consumenten: Een betrouwbaar bedrijf worden dat gericht is op het voldoen aan de eisen van de klanten, en het leveren van superieure producten aan onze klanten terwijl veiligheid wordt gewaarborgd.
  • Inzake Personeelszaken: Kwaliteit is een doel en een taak die gedeeld wordt door alle leden van de Organisatie. Dit vindt plaats door het bevorderen van het talent en de prestaties van onze werknemers, met als doel een innoverende onderneming te worden in Kwaliteits- en Voedselveiligheidmanagement, alsmede ethische en verantwoordelijke attitudes op alle organisatorische niveaus.
  • Managementnormen op basis van actie: (a) implementeren van tools om zaken te beheren waarbij potentiële uitdagingen en risico's worden voorzien, (b) waarborgen dat de focus wordt gelegd op procescontrole en productveiligheid (HACCP), voortdurende verbetering en effectieve communicatiekanalen om mensen zelfstandig te maken als een middel voor een effectief en snel besluitvormingsproces, en (c) grijpen van verbeteringsmogelijkheden via een voortdurende kostencontrole, in het bijzonder de niet-kwaliteitskosten, en het garanderen van een effectieve toewijzing van middelen.
  • Relaties met Belanghebbenden: (a) waarborgen van strikte naleving van de wet- en regelgevingen die van toepassing zijn op onze activiteit en het verlenen van volledige medewerking aan de overheid, (b) delen van onze Kwaliteits- en Voedselveiligheidsbeleid en, voor zover mogelijk, betrekken in ons kwaliteitssysteem van onze leveranciers, copackers, logistieke operators en distributiepartners, (c) door middel van een eersteklas, wereldwijd netwerk toezicht houden op onze markten om onze competenties te verbeteren, en (d) waarborgen aan de aandeelhouders van GBfoods van de continuïteit van de onderneming en de autonomie in besluitvorming via kwaliteitsnormen die winstgevendheid als een basisvereiste beschouwen.

Dit beleid is van toepassing op alle producten, operaties en activiteiten van GBfoods.